Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Dr Andrzeja Sikorskiego – wspaniałego i oddanego Człowieka, znakomitego naukowca i dydaktyka, wychowawcy kilku pokoleń młodzieży.

Zawsze pozostanie On w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia

Zespół Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce na Wydziale Zarządzania UŁ

 

Centre for Security Technologies in Logistics

Centre for Security Technologies in Logistics is functioning at the Management Faculty of University of Lodz since the first of October  2016.

Our goal: to conduct scientific research and cooperation with business practice in Security technology in logistics.

Main areas of CSTL activities are:

 • developing solutions that increase the level of security in logistics, with particular emphasis on new technologies
 • developing solutions that increase energy security in logistics
 • cooperation with local governments, services aimed at maintaining security, companies providing technologies aimed at ensuring the security, transport companies, associations of companies and research institutions at home and abroad
 • preparing and analysing maps of road safety in the city of Lodz and Lodz region
 • analysis of the causes of accidents and collisions in the Lodz region, with special emphasis on logistics

CSTL ongoing research:

 • Analysis of the causes of accidents and collisions at the most dangerous intersections in Lodz
 • Map of road safety in city of Lodz
 • Map of accidents at intersections in the city of Lodz in years 2013, 2014 and 2015

Head of Center for Security Technologies in Logistics:

Assoc. Prof., Eng. Remigiusz Kozlowski

Department of Logistics
University of Lodz Department of Management Experts

 Program Board:

 • Prof. Bogdan Gregor, PhD – University of Lodz, Poland
 • Prof. Jan Jeżak, PhD – University of Lodz, Poland
 • Prof. Tadeusz Marszał, PhD – University of Lodz, Poland
 • Prof. Maciej Urbaniak, PhD – University of Lodz, Poland
 • Prof. Ewa Walińska, PhD – University of Lodz, Poland
 • Prof. Per Engelseth, PhD – Molde University College, Norway
 • Assoc. Prof. Witold Bartkiewicz, PhD – University of Lodz, Poland
 • Assoc. Prof. Tomasz Czapla, PhD – University of Lodz, Poland
 • Assoc. Prof. Michal Marczak, PhD – Medical University of Lodz, Poland
 • Assoc. Prof. Jerzy Mikulski – Polish Association of Transport Telematics
 • Assoc. Prof. Jaroslaw Sosnowski, PhD – University of Lodz, Poland
 • Fernando Almeyda, PhD – University of Porto, Portugal
 • Petre Iltchev, PhD – Medical University of Lodz, Poland
 • Grzegorz Lichocik, PhD – Dachser sp. z o.o., Poland
 • Tomasz Lech, PhD Eng., – University of Lodz, Poland
 • Andrzej Sikorski, PhD – Poland
 • Piotr Milczarski, PhD – University of Lodz, Poland
 • Hiram Bollaert – Artesis Plantijn Hogescholl, Antwerp, Belgium

Patronage:

 • Lodz City Board of Safety in Traffic, working under the City of Lodz Office

Studiuj Nowocześnie

Przestronność

Jakość

Przestrzeń

Miejsce

Twój sukces to Nasz Sukces

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!