Informacje o konferencji „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością” ukazały się następujących mediach: