Komitet Naukowy:

 • prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski, Uniwersytet Łódzki (Przewodniczący) 
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki  
 • prof. zw. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
 • prof. zw. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki 
 • prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki 
 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, Uniwersytet Łódzki 
 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Mikulski Uniwersytet Ekonomiczny Katowice  
 • Prof. nadzw. dr hab. Dominik Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki 
 • Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wiśniewski, Politechnika Łódzka 
 • Prof. nadzw. dr hab. Michał Marczak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Matejun, Politechnika Łódzka  
 • dr Per Engelseth Molde University College – Specialized University in Logistics,  
 • dr Fernando Almeida ISPGaya, University of Porto and INESC TEC 
 • dr Justino Lourenço, Instituto Superior Politecnico GAYA, V.N.Gaia. 
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University 
 • dr Paweł Morawski Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University 
 • dr inż. Grzegorz Lichocik – Prezes Dachser 
 • dr Robert Seliga, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University 
 • dr Anna Wronka, Uniwersytet Łódzki 
 • dr Hiram Bollaert, Artesis Plantijn Hogeschool