Komitet Naukowy:

 • prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski, Uniwersytet Łódzki (Przewodniczący) 
 • prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej 
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska  
 • prof. zw. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wiśniewski, Politechnika Łódzka
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Matejun, Politechnika Łódzka
 • prof. nadzw. dr hab. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka
 • prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • prof. ndzw. dr hab. Sabina Kauf  – Uniwersytet Opolski
 • prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. nadzw. dr hab. Michał Marczak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk – Uniwersytet Opolski
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Mikulski Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University
 • dr Radosław Jadczak, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Grzegorz Lichocik – Prezes Zarządu Dachser  
 • dr Radosław Dziuba – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókiem Chemicznych
 • dr Paweł Morawski Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University
 • dr Robert Seliga, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University
 • dr Andrzej Sikorski Uczelnia Techniczno-Hndlowa im. H. Chodkowskiej
 • dr Anna Wronka, Uniwersytet Łódzki
 • Prezes Tadeusz Zagajewski  – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • dr Dorota Żelazna – Jochim, Uniwersytet Łódzki