Komitet Organizacyjny:

 • Podkom. Michał Szymajda, Komenda Miejska Policji w Łodzi – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
 • prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski, Uniwersytet Łódzki 
 • Asp. Marzanna Boratyńska, Komenda Miejska Policji w Łodzi 
 • Sierż. Szt. Jadwiga Czyż, Komenda Miejska Policji w Łodzi 
 • St. Sierż. Michał Uliasz, Komenda Miejska Policji w Łodzi 
 • dr Anna Wronka, Uniwersytet Łódzki 
 • mgr Łukasz Borowiecki, Uniwersytet Łódzki 
 • mgr Jakub Jabłoński, Uniwersytet Łódzki 
 • mgr Anna Palczewska, Uniwersytet Łódzki 
 • mgr Martyna Wajerowicz, Biuro Inżyniera Miasta, Urząd Miasta Łodzi 
 • mgr Krzysztof Smela – Kierownik Zespołu Sterowania Ruchem ZDiT w Łodzi 
 • Mgr Michał Sarnacki – Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu ZDiT w Łodzi 
 • Mgr Michał Gogolewski – Kierownik Zespołu Inżynierii Ruchu ZDiT w Łodzi 
 • Julia Przepióra – Koło Naukowe Uni-Logistics
 • Klaudia Stanik – Koło Naukowe Uni-Logistics
 • Angelika Pietruszka – Koło Naukowe Uni-Logistics