Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Wronka, Uniwersytet Łódzki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kozłowski, Uniwersytet Łódzki
 • podkom. Michał Szymajda, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • asp. Marzanna Boratyńska, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • sierż. szt. Jadwiga Czyż, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • sierż. szt. Michał Uliasz, Komenda Miejska Policji w Łodyi
 • mgr Łukasz Borowiecki, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Jan Kołowski, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Martyna Wajerowicz, Biuro Inżyniera Miasta, Urząd Miasta Łodzi
 • mgr Michał Sarnacki – Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu ZDiT w Łodzi
 • mgr Krzysztof Smela – Kierownik Zespołu Sterowania Ruchem ZDiT w Łodzi
 • mgr Michał Gogolewski – Kierownik Zespołu Inżynierii Ruchu ZDiT w Łodzi
 • mgr Jakub Jabłoński, Zespól Sterowania Ruchem ZDiT w Łodzi