Chapters in Monography

brak 2-2003-analiza-kosztow-uslug-telekomunikacji-stacjonarnej-w 3-2004-wykorzystanie-outsourcingu-kapitalowego-w-sektorze-za
Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych zagranicznych firm telekomunikacyjnych (Tom I)
Analiza kosztów usług telekomunikacji stacjonarnej w Polsce i w wybranych krajach Europy (Tom IV, Zeszyt II)
Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej)

6-obszary-wydzielen-w-ramach-outsouringu-kontraktowego-w-przedsiebiorstwach-zaawansowanych-technologii-kopia 6-obszary-wydzielen-w-ramach-outsouringu-kontraktowego-w-przedsiebiorstwach-zaawansowanych-technologii-kopia 10-11-obszary-i-metody-restrukturyzacji-wewnatrzorganizacyjnej-1
Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii
Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej)
Restrukturyzacja organizacji w aspekcie relacji zewnętrznych

10-11-obszary-i-metody-restrukturyzacji-wewnatrzorganizacyjnej-1 16-2007-zarzadzanie-rozwojem-technologii-w-przedsiebiorstwac-1 17-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-przedsiebiorstw-w-regionie-lodzkim-zwiazane-z-infrastruktura-makrologistyczna-1
Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej
Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej
Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim związane z infrastrukturą makrologistyczną

18-2007-zarzadzanie-zapasami-w-malym-przedsiebiorstwie-handl-1 19-blad-kierunki-rozwoju-inrastruktury-logistyki-w-przedsiebiorstwie 22-i-21-2008-wykorzystanie-zaawansowanych-technologii-telein-1
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej
Kierunki rozwoju infrastruktury logistyki w przedsiębiorstwie (Tom II)
Wykorzystanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu magazynami

22-i-21-2008-wykorzystanie-zaawansowanych-technologii-telein-1 23-wplyw-lokalizacji-elementow-infrastruktury-transportu-na-rozwoj-regionu-polski-srodkowo-wschodniej-wstep-podsumowanie-1 25-wykorzystanie-uslug-telekomunikacyjnych-w-logistyce-wstep
Kierunki wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii
Wpływ lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski Środkowo – Wschodniej
Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce

26-kierunki-rozwoju-infrastruktury-logistyki-w-przedsiebiorstwie 29-31-2010-applying-telecommunications-services-in-rea0002-1 30-2010-problemy-obslugi-zaawansowanych-technologii-w-przeds-1
Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu
Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as a result of project realization in micro enterprises
Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym – studium przypadku

29-31-2010-applying-telecommunications-services-in-rea0002-1 34-2011-dynamic-business-environment-as-a-source-of-technolo-1 36-2011-zaleznosci-miedzy-infrastruktura-transportu-a-poziom-1
Applying telecommunications services in realization of projects by micro and small enterprises
Dynamic business environment as a source of technology entrepreneurship development– a case study
Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego (Tom II)

41-2012-transport-i-jego-infrastruktura-w-powiecie-tomaszows-1 42-2011-features-of-projects-implemented-in-middle-sized-ent-1 43-2013-ewolucja-struktur-organizacyjnych-powodowana-wdrozen-1
Transport i jego infrastruktura w powiecie tomaszowskim i opoczyńskim w ocenie turystów
Features of projects implemented in middle-sized enterprises – results of empirical research
Ewolucja struktur organizacyjnych powodowana wdrożeniem technologii informacyjnych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego

45-wykorzystanie-uslug-telekomunikacyjnych-w-logistyce 26-kierunki-rozwoju-infrastruktury-logistyki-w-przedsiebiorstwie 47-wybrane-zagadnienia-infrastukury-logistyki-i-jej-ekonomiki
Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce
(Wydanie II, Uaktualnione i Rozszerzone)
Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu
(Wydanie II, Uaktualnione i Rozszerzone)
Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki

48-49-zasoby-ludzkie-a-sukces-organizacji-w-nowej-gospodarce 48-49-zasoby-ludzkie-a-sukces-organizacji-w-nowej-gospodarce 51-52-53-54-wspolczesne-organizacje-wobec-wyzwan-zarzadzania-ryzykiem-aspekty-poznawcze
System oceny uczestników organizacji i jego wykorzystanie na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics
Rekrutacja i selekcja w organizacji działającej w ramach uczelni wyższej na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics
Sposoby ograniczenia ryzyka pracy na stanowisku kierowcy w firmie transportu drogowego towarów (nr 2137)

51-52-53-54-wspolczesne-organizacje-wobec-wyzwan-zarzadzania-ryzykiem-aspekty-poznawcze 51-52-53-54-wspolczesne-organizacje-wobec-wyzwan-zarzadzania-ryzykiem-aspekty-poznawcze 51-52-53-54-wspolczesne-organizacje-wobec-wyzwan-zarzadzania-ryzykiem-aspekty-poznawcze
Wybrane zagrożenia rozwoju rynku pomp ciepła (nr 2137)
Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych krajów (nr 2137)
Ryzyko generowane przez otoczenie prawne polskich przedsiębiorstw transportu drogowego rzeczy (nr 2137)

60-61-logistyka-i-jakosc-procesy-doskonalajace-zarzadzanie 60-61-logistyka-i-jakosc-procesy-doskonalajace-zarzadzanie  
Koszty wymiany pojazdów a opłaty systemu VIATOLL
Transport Intermodalny na przykładzie połączenia kolejowego z Chinami
Perspektywiczne segmenty produkcji na przykładzie ferm łososi w Norwegii
 Full Text