Studia Podyplomowe

2018/2019

Manadżer Firmy Transportowej w UE

Studiuj Nowocześnie

Przestronność

Jakość

Przestrzeń

Miejsce

Twój sukces to Nasz Sukces

Studiuj na Wydziale Zarządzania

Sekretariat studiów:

ul. J. Matejki 22/26 pok. 142

90-237 Łódź,

tel. 42 635 62 57

e-mail: mjasinska@wz.uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania UŁ

Studia podyplomowe

Matejki 22/26, Łódź