Tytuł KONFERENCJI:

Wybrane problemy nowoczesnej logistyki

Termin: 12 maja 2021 w godz.: 9.30 – 13.10

Rozpoczęcię konferencji za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Link do podłączenia się do konferencji:

Link do KONFERENCJI (MS Teams):

 

Komitet Naukowy:

 • dr Mateusz Bogołębski – WZ UŁ
 • dr Artur Janusz – PARP
 • dr inż. Barbara Galińska – WZiIP PŁ
 • dr Krzysztof Jędrzejewski – Dyrektor Oddziału ZUS
 • dr hab. Remigiusz Kozłowski prof. UŁ – przewodniczący
 • dr inż. Grzegorz Lichocik – Prezes Dachser Sp. z o.o.
 • dr hab. Marek Matejun prof. UŁ – WZ UŁ
 • dr hab. Michał Marczak prof. UMED Łódź
 • dr Grzegorz Mazurkiewicz – SAN
 • dr hab. Jerzy Mikulski prof. UEK
 • dr Piotr Sosnowski – WZ UŁ
 • dr Piotr Szynkiewicz – Akademia Zarządzania w Sopocie
 • dr hab. Andrzej Śliwczyński prof. AHE
 • dr hab. Dariusz Timler prof. UMED Łódź 
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – WZ UŁ
 • dr Iwona Wieczorek – Dyrektor NIST
 • dr hab. Zbigniew Wiśniewski Prof. PŁ – WZiIP PŁ

Komitet Organizacyjny: 

 • mgr Łukasz Borowiecki – sekretarz 
 • lic. Bartosz Burczyński – sekretarz 
 • mgr Jan Kołowski – sekretarz
 • lic. Daniel Minkiewicz – sekretarz
 • lic. Damian Zawadzki – Przewodniczący   

Program:

9.30 – 9.40 – Uroczyste powitanie – dr hab. Małgorzata Striker prof. UŁ – Prodziekan ds. Studenckich WZ UŁ

9.40 – 11.10 – Sesja 1: Prowadzenie – dr hab. Remigiusz Kozłowski prof. UŁ

 • dr inż. Grzegorz Lichocik – Jak przeciwdziałać pandemii w firmie logistycznej? – 20 min
 • dr. hab. Marek Matejun Prof. UŁ  – Rygor metodologiczny studium przypadku w badaniach naukowych – 40 min
 • mgr Anna Palczewska – Zarządzanie bezpieczeństwem transportu drogowego towarów – 20 min
 • Dyskusja – 10 min

11.10 – 11.40 – Przerwa – 30 min.

11.40 – 13.10 – Sesja 2: Prowadzenie Dr. hab. Marek Matejun Prof. UŁ

 • dr hab. Remigiusz Kozłowski prof. UŁ – Zrównoważone możliwości rozwiązania kongestii w polskich miastach – 20 min
 • lic. Daniel Minkiewicz – Lean Six Sigma w logistyce zaopatrzenia produkcji – 20 min
 • lic. Damian Zawadzki – Nowoczesne rozwiązania w logistyce magazynowania na przykładzie firmy produkcyjnej – 20 min
 • lic. Bartosz Burczyński – Koleje Dużych Prędkości w Polsce – 20 min
 • Dyskusja – 10 min