Miejsce Konferencji

Konferencja Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”

23 maja 2017 r.  Wydział  Zarządzania UŁ    

auli im prof. Jana Zieleniewskiego  

Łódź, ul. J. Matejki 22/26 

Rozpoczęcie rejestracji w dniu konferencji: godz. 9:00

Czas trwania konferencji: 10:00 – 14:00