Konferencja Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”

23 maja 2017 r.  Wydział  Zarządzania UŁ    

Rozpoczęcie rejestracji w dniu konferencji: godz. 9:00

Czas trwania konferencji: 10:00 – 14:00

auli im prof. Jana Zieleniewskiego  

Łódź, ul. J. Matejki 22/26 

Tylko w 2016 roku w Łodzi miało miejsce 1713 wypadków drogowych, z czego 265 – z udziałem pieszych. Statystyki pokazują, że grupą najwyższego ryzyka na łódzkich drogach nadal pozostają właśnie piesi. Dlaczego niechronieni użytkownicy ruchu biorą udział  w niemal co szóstym wypadku drogowym? Jak można temu zapobiegać i jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie?

W związku z rosnącą liczbą pojazdów, wadami sieci drogowej i zmianami związanymi z przebudowami i remontami, problem zapewniania bezpieczeństwa na drodze jest kluczowy. Właśnie dlatego Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zdecydowały o połączeniu sił i wspólnej organizacji cyklu konferencji tematycznych “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Łódź chroni…”.

Już 23 maja 2017 r. przedstawiciele świata nauki, służb bezpieczeństwa, instytucji i firm zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach będą dyskutować na temat głównego tematu pierwszej edycji konferencji – poświęcona ona będzie tzw. niechronionym uczestnikom ruchu (uczestnikom ruchu nieosłoniętym przez karoserię) – pieszym, rowerzystom, motorowerzystom oraz motocyklistom.

Celem I edycji konferencji “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Łódź chroni pieszych” jest wskazanie zagrożeń na drodze, jak i metod zapobiegania wypadkom z udziałem pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem spotkania będzie również zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Jest to kluczowe, ponieważ bezpieczeństwo  niechronionego uczestnika  ruchu zależy  przede wszystkim od człowieka –  od jego wiedzy i zachowania jako uczestnika ruchu drogowego, ale również od inteligentnych systemów znajdujących się w autach i “wybaczających” błędy rozwiązań inżynieryjnych.

Dlatego też uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami wspierającymi kierowców i zapobiegającymi niebezpiecznym sytuacjom oraz dowiedzieć się, jak Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Materiały, oraz doświadczenia zdobyte podczas konferencji zostaną także wykorzystane podczas przygotowywanych przez Wydział Zarządzania studiów podyplomowych, w których zakresie mieścić się będzie tematyka konferencji.

Konferencje będą miały charakter otwarty, jednak wymagana jest rejestracja

Organizatorzy konferencji zapewnili obecność tłumacza języka migowego.